Die Emmanuel Verpleegskool Oudtshoorn is ʼn verpleeginstansie vir die toekoms waar aspirant verpleegsters ʼn gelyke kans gebied word om te vorder in die eeue-oue edelberoep van versorging van die sieke met voete in die hede en die oog op die toekoms

gallery5Onderwys en opleiding is geskoei op innoverende en kreatiewe denke wat insluit ʼn oop beleid vir aanpassing, om die toekomstige veranderinge in verpleeg onderwys te akkommodeer

Die skool het sy ontstaan in 1990 te danke aan die hoof van Helen Bellinganhof Tehuis van bejaardes, wat versiende genoeg was om verpleegsters op ʼn klein skaal op te lei.

In 2005 was begin met die stafverpleegster opleiding en die skool het vergroot waarna ook oorgetrek was na ʼn nuwe perseel. Die skool was geregistreer by Futher Education and Training en Suid Afrikanse Verpleegsters Raad en Departement gesondheid Weskaap.

gallery6

Die skool is geregistreer by DHET – Department Higher Education and Training ( No. 2018/HE07/005) vir Hoër Sertifikaat Verpleeghulp maar die skool moet nog wag vir akkreditasie van Suid Afrikaanse Raad op Verpleging (SARV).

Die skool is ook in proses met die registrasie vir die 3 jaar Diploma Verpleegkunde (Staff) kursus.

Die skool het ‘n baie sterk akademiese rekord.

 

Laat 'n boodskap